>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
MUNICOM.premium

Informacja pasażerska w Inrenecie

MUNICOM.premium oferuje kilka możliwosci dostarczenia informacji dla pasażerów z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Sa to:


Wersja WAP (starsze telefony)

Przykład

Przykład rozkładu jazdy na telefon komórkowy w wersji WAP

Jest to aplikacja przygotowana dla starszych telefonów komórkowych. Rozkład jazdy wyświetlany jest na stronie internetowej przystosowanej na telefony komórkowe.
Na stronie dostępne są trzy tryby wyszukiwania przystanków:
  • Według numeru linii
  • Według numeru przystanku
  • Według nazwy ulicy

Tryb wyszukiwania wybierany jest na podsta¬wie danych posiadanych przez pasa¬żera. W zależności od trybu wyszukiwania należy wpisać informacje:
  • Rodzaj środka transportu, numer linii oraz kierunek kursu
  • Numer przystanku
  • Nazwę ulicy
Po zaakceptowaniu wybranego rodzaju wyszukiwania następuje wyświetlenie tablicy z rozkładem jazdy dla danego przystanku. Mogą to być także dane uwzględniające aktualne położenie pojazdów

Wersja myBus online na telefony z Androidem

Przykład

Przykład tablicy z najbliższymi odjazdami w aplikacji myBus

myBus online jest to aplikacja przygotowana na nowsze telefony ko-mórkowe z systemem Android. Mobilna informacja pasażerska została przygoto-wana dla użytkowników transportu miejskiego podróżujących codziennie jak również okazjonalnie. Aplikacja posiada rozbudowany system wyszukiwania przystanków, dzięki czemu w bardzo łatwy sposób można dotrzeć do odpowiedniego rozkładu jazdy. Dzięki niej można również wyświetlać najbliższe odjazdy za pomocą tablicy najbliższych odjazdów, gdzie dane pozyskiwane są ze śledzenia pojazdów przez system GPS (Global Positioning System – system nawigacji satelitarnej).
Takie rozwiązanie pozwala na dokładniejsze wyświetlanie godzin odjazdów z przystanków u uwzględniając nieprzewidziane przyspieszenia i opóźnienia kursów. Aplikacja myBus online działa zarówno w trybie on-line, jak i w trybie off-line. W pierwszej wersji wszystkie dane aktualizowane są na bieżąco, natomiast wersja off-line pozwala jedynie korzystać z wersji rozkładu jazdy pobranego podczas poprzedniego połączenia z Internetem

Wirtualne tablice przystankowe

Przykład
Przykład strony WWW
Tablica może mieć też postać wirtualną tzn. faktyczna zawartość informacji z fizycznej tablicy przystankowej, może być zaprezentowana w Internecie w formie zbliżonej do rzeczywistej. Pozwala to na zastosowanie zwykłych ekranów LCD podłączonych do podstawowej przeglądarki stron WWW w miejsce stawianych elektronicznych tablic informacyjnych. Oczywiście jest to alternatywa dla miejsc innych niż faktyczny przystanek na otwartej przestrzeni. Realizacja takiej tablicy wymaga prostego komputera z dostępem do Internetu.

Tabliczka może być także wyświetlana w dowolnym urządzeniu mobilnym posiadającym przeglądarkę WWWW i stanowić może stała pomoc przy korzystaniu ze "swojego" przystanku.

POBIERZ Artykuł: "Rozkład jazdy i informacja pasażerska – rozwiązania dostępne w MUNICOM.premium": [pobierz] [wyświetl]

POBIERZ Artykuł: "System dynamicznej informacji pasażerskiej": [pobierz] [wyświetl]

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji