>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
MUNICOM.premium

Informacja pasażerska w pojeździe

Informacja na pojeździe to także jeden z najczęściej stosowanych rodzajów informacji dla przez pasażerów. System ten spełniać ma informować:
  • pasażera o jego aktualnej pozycji na trasie jak i ewentualnym opóźnieniu lub spodziewanym dojeździe do przystanku końcowego,
  • o sieci komunikacyjnej – przesiadkach, połączeniach z innymi liniami ,
  • o ważnych zdarzeniach zakłócających ruch,
  • o innych zdarzeniach kulturalnych, okolicznościowych.

Tego typu systemy są już od wielu lat dostarczane przez wspomniane firmy R&G i PZI TARAN, a kompletacja takiego zestawu przedstawiona jest na rysunku poniżej

Schemat

MUNICOM.premium dostarczające  informacji do autokomputera, który wykorzystuje je do prezentowania komunikatów na tablicach informacyjnych oraz do zapowiada ich w postaci komunikatów poprzez urządzenia głośnomówiące.

Tablica produkcji R&G INFO:www.rg.com.pl Urządzenie głośno mówiące INFO:www.rg.com.pl

więcej: R&G sp. z o.o.

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji