Odczyty
Numer umowy *
Imię i Nazwisko
Adres zamieszkania
Adres email
Data odczytu *

Lp Numer wodomierza Odczyt bieżący
1. *
2.
3.
4.
Uwagi
250
Pozostało znaków 

* Pola wymagane


Przepisz kod z obrazka.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Odbiorca Usług wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem realizacji umowy na dostawę wody i odbiór ścieków..
2. Dostawca Usług oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonywaniem wskazanej umowy.
3. Odbiorca Usług posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są niezbędne do prawidłowego wykonania usług świadczonych przez Dostawcę.
4. Przetwarzanie danych osobowych przez Dostawcę Usług będzie następować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2016 r. poz.922.