>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania

Informacje o Firmie:

Historia

... początek firmy sięga roku 1991, kiedy to grupa osób postanowiła założyć firmę informatyczną. Od początku ideą firmy było stworzenie rozwiązań kompleksowych, dedykowanych firmom różnej branży, powstającym w nowo rodzącej się wtedy rzeczywistości ekonomicznej.


Wartością początkową firmy było dotychczasowe doświadczenie założycieli: odbyte staże zagraniczne, dorobek zawodowy wyniesiony z dużego przedsiębiorstwa branży lotniczej. Szybkie zwiększanie liczby udziałowców i dokapitalizowanie firmy znacznie zwiększyło rynek, na którym firma działała. Celem działania firmy jest dostarczanie klientom kompleksowych rozwiązań informatycznych począwszy od projektu systemu, budowy sieci komputerowych, teleinformatycznych, pomocy przy dostawie sprzętu informatycznego, wdrożenie i opiekę autorską nad własnymi oprogramowaniem aplikacyjnym. Oprócz stałej oferty podejmujemy się także realizacji nowych projektów w praktycznie każdej dziedzinie gospodarki.


Aktualna oferta firmy to zintegrowane pakiety programowe dedykowane dla firm transportowych, komunikacji zbiorowej, komunalnych, produkcyjnych, remontowych, usługowych, firm handlowych. Tak szeroka oferta oparta jest na wielu wspólnych modułach programowych - poprzez swą modułową i otwartą strukturę oraz uniwersalność - współdziałających w ramach pakietów.


TARAN dostarcza dedykowane dla klienta rozwiązanie w zakresie wspomagania zarządzania firmą. Mamy dużą satysfakcję, że już kilkaset firm zauważyło w nas integratora systemów informatycznych. Dostarczaliśmy zarówno autorskie oprogramowanie jak i sprzęt komputerowy, ale też byliśmy partnerem w dyskusjach nad stworzonym rozwiązaniem.


Dzięki współpracy z naszymi klientami firma TARAN ciągle rozwija się i zdobywa nowe doświadczenie.


Rozwój ten dotyczy m.in.:

 • bieżącego wprowadzania do naszych systemów zmian wynikających z ciągle zmieniających się przepisów;
 • tworzenia nowych modułów, w tym elementów integrujących i analitycznych
 • udoskonalania systemu zabezpieczeń dostępu i ochrony danych;
 • współpracy oprogramowania z innymi, uważanymi za standardowe, pakietami jak np. Microsoft Office;
 • dokonywania ciągłych zmian i unowocześniania technologii informatycznych, które łączą w sobie merytoryczny dorobek istniejących programów i rozwiązań z nową technologią informatyczną opartą na produktach firmy a w szczególności bazy danych;
 • rozwijania partnerskiej współpracy z wiodącymi dostawcami technologii informatycznych;

Zmiany własnościowe z 2007 roku

W dniu 9.02.2007 część udziałów w spółce TARAN nabyła spółka R&G Plus. Tym sposobem, poprzez dotychczasowe udziały posiadane przez właścicieli spółki R&G, oraz samą spółkę R&G , mamy pakiet większościowy skupiony wobec szeroko pojętego R&G.

Jako naturalna konsekwencja tych przekształceń nastąpiło także powołanie nowego zarządu Spółki w osobach:

Wacław Graniczka—prezes zarządu, Mieczysław Lenart i Robert Pezda członkowie zarządu.

Poprzedni zarząd w osobach Tadeusz Gancarz, Ryszard Szot i Andrzej Wolski pozostaje nadal do Państwa dyspozycji jako dyrektorzy handlowi.

Aktualny Zarząd Spółki

W dniu 5.01.2011 nastąpiła zmiana w Zarzadzie Spółki. Jej aktualny skład to:

 • Robert Pezda - prezes zarządu
 • Mieczysław Lenart - członek zarządu
 • Daniel Rączka - członek zarządu
 • Gerard Żurawski - członek zarządu

Dane kontaktowe:

 • Przedsiębiorstwo Zastosowań Informatyki TARAN Sp. z o.o.
 • Adres : ul. Traugutta 7, 39-300 Mielec, Polska
 • Telefon : +48 17 788 59 22
 • Fax : +48 17 788 59 23
 • Godziny otwarcia : poniedziałek - piątek 08:00 - 16:00
 • E-mail :
 • E-mail BOK :
 • E-mail MUNICOM :
 • E-mail GOSKOM :