>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania

Karty katalogowe programów

Na tej stronie znajdą się opisy (karty katalogowe) oferowanych modułow programowych. Sa to pliki PDF o różnej wielkości. Można je otwierać poprzez kliknięcie na linku [wyświetl] ale ze wzgledu na ich rozmiar, czas ich otwarcia może być kilkuminutowy, lub poprzez kliknięcie na linku [pobierz] i wówczas zostanie on skopiowany na Państwa komputer.


OPROGRAMOWANIE - CZEŚĆ EKONOMICZNA

OPROGRAMOWANIE - CZEŚĆ TECHNICZNA