>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
FIRMA.premium

Analizy

Oprogramowanie Analizy stanowią rozwinięcie programu Sprawozdawczość. Program służy do przygotowania analiz na podstawie definiowanych przez użytkownika szablonów raportu. Istnieje możliwość zestawienia w raporcie analizy wielu podmiotów, przedmiotów i okresów. Dzięki systemowi wyróżników – parametrów w dokładny sposób określających daną analizę, możliwe jest tworzenie szablonów analiz o różnym stopniu szczegółowości.


W programie istnieje prosty kreator algorytmów wyliczających dane w oparciu o informacje zawarte w systemie.

  • Analizy służa do definiowania raportów w rozbiciu na poszczególne parametry: zlecenia, asortyment, kontrahenta i inne.
  • Istnieje możliwość prezentacji wskaźników struktury, dynamiki, odchyleń, porównań do okresu i podmiotu bazowego.

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji