>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
GOSKOM.premium

Fakturowanie Energii Cieplnej / Liczniki Energii Cieplnej - Taryfa.

System przeznaczony jest do ewidencji i naliczania opłat za dostarczanie energii cieplnej - odbiorcom indywidualnym oraz zbiorowym, a także firmom i instytucjom. Program funkcjonuje w oparciu i wg zasad aktualnego obowiązującego prawa energetycznego.


GŁÓWNE CECHY SYSTEMU:

 • Ewidencja odbiorców, obiektów do których jest dostarczane ciepło oraz węzłow cieplnych;
 • Możliwość zdefiniowania do 99 grup odbiorców ciepła. Każda grupa odbiorców może mieć zdefiniowaną oddzielną taryfę cenową opłat za poszczególne usługi: moc zamówioną, przesył, abonament, energię cieplną i nośnika. Dodatkowo w ramach jednej taryfy ceny poszczególnych usług można zróżnicować ze względu na wytwórcę ciepła, oreślając także jego udział w danej usłudze;
 • Możliwość doliczania strat węzeł grupowy -> obiekty, automatyczne wyliczanie współczynnika strat w zależności od sposobu opomiarowania obiektów;
 • Możliwość przeliczania zużycia ciepła lub ubytków nośnika na węźle grupowym na poszczególne obiekty węzła wg uprzednio zadeklarowanego klucza;
 • Automatyzacja prac związanych z wystawianiem faktur za dostarczanie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i centralnej ciepłejej wody. Możliwość wystawiania oddzielnych faktur na usługi stałe i usługi zmienne dla wybranych odbiorców;
 • Analiza sprzedaży energii cieplnej za dowolny okres rozliczeniowy w rozbiciu na poszczególne usługi, grupy odbiorców, analizy statystyczne, techniczne itp.
 • Szczegółowa ewidencja liczników pomiarowych ciepła, wodomierzy przepływu i ubytków nośnika ciepła na obiektach oraz węzłach grupowych, definiowanie powiązań pomiędzy licznikami (liczniki główne, podliczniki, odliczenia), odczyty liczników pojedyncze lub grupowe;
 • Możliwość pobierania danych z przenośnymi urządzeniami do odczytu elektronicznych liczników ciepła (np. MULTICAL 2, MULTICAL 3);
 • Możliwość prowadzenia szczegółowej ewidencji lokatorów bloków wielorodzinnych wraz z ewidencją liczników pomiarowych CO i CCW w tych lokalach w podsystemie FECSM;
 • Możliwość rozliczania lokatorów budynków wielorodzinnych zgodnie z zasadami prawa energetycznego. Przeliczanie kosztów stałych i zmiennych budynku wyliczonych na podstawie taryfy na poszczególne lokale. Rozliczenie to może być wykonywane na bieżąco lub też lokatorzy mogą wnosić opłaty zaliczkowe, a rozliczenie może nastąpić za określony okres. Definiowanie opłat zaliczkowych, automatyczne naliczanie zaliczek, drukowanie książeczek opłat;
 • Kody kreskowe-możliwość wydruku na dowodach wpłaty, książeczkach opłat i przelewach - automatyzacja księgowania zapłat;
 • Drukarka fiskalna - możliwość współpracy z urządzeniem fiskalnym;

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji