>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
FIRMA.premium

eDeklaracje (TeDek)

Program TeDek automatyzuje zadania związane z elektronicznym podpisem i przesłaniem do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów deklaracji podatkowych (PIT-11, PIT-40, VAT-7 itp.) przygotowanych przez dedykowane moduły płacowe lub finansowo-księgowe (ERP) w postacji plików XML o strukturze i zawartości zgodnej z definicjami znajdującymi się na stronie www.e-deklaracje.gov.pl MF. Aplikacja przeznaczona jest dla osób upoważnionych w imieniu płatnika (na druku UPL) do przekazywania deklaracji do systemu e-Deklaracje.


 • Import deklaracji XML z modułów kadry, płace i weryfikacja ich poprawności składniowej,
 • Podpisywanie deklaracji XML kwalifikowanym podpisem elektronicznym bezpośrednio z aplikacji TeDek przy wykorzystaniu dostępnej infrastruktury sprzętowej do obsługi podpisu elektronicznego i certyfikatów kwalifikowanych dostarczanych przez upoważnionych na polskim rynku dostawców:
  • podpisywanie pojedyncze lub seryjne deklaracji,
  • możliwość podglądu deklaracji przed podpisem (w formacie pliku XML tekstowo lub w przeglądarce internetowej),
  • format podpisu Xades-BES (zalecany przez MF do podpisu elektronicznego deklaracji),
  • opcjonalna możliwość importu już podpisanych deklaracji podatkowych (np. w dedykowanych do tego celu programach dostarczanych z reguły przez dostawcę infrastruktury sprzętowej i certyfikatów kwalifikowanych),
 • Możliwość wysyłania podpisanych deklaracji (pojedynczo lub zaznaczone serie dokumentów) do systemu e-Deklaracje przy wykorzystaniu usługi Web Services z wykorzystaniem protokołu SOAP.
 • Sprawdzanie i wizualizacja statusu wysłanych deklaracji (kody z grupy 1xx, 2xx, 3xx, 4xx), także seryjnie dla zaznaczonej grupy dokumentów.
 • Automatyczne pobranie i archiwizacja elektronicznego dokumentu UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) dla deklaracji przetworzonych poprawnie i zarejestrowanych w MF (deklaracje ze statusem 200).
 • Możliwość podglądu dokumentu UPO w formacie pliku XML tekstowo lub w przeglądarce internetowej.
 • Możliwość pobrania UPO w formacie PDF ze strony e-Deklaracje MF (tylko pojedynczo dla wskazanej deklaracji ze statusem 200).
 • Obsługa tak zwanej bramki testowej systemu e-Deklaracje MF, co umożliwia łatwe sprawdzenie i testowanie przygotowanych dokumentów XML pod kątem zgodności formalnej ze słownikami XSD. Dokumenty wysłane do bramki testowej można usunąć, także ze statusem 200.
 • Łatwy w obsłudze, możliwość zaznaczania wskazanych dokumentów lub zaznaczanie grupy dokumentów (np. zaznacz nie podpisane, nie wysłane, nie potwierdzone itp.), nie wymaga instalacji dodatkowych, zewnętrznych komponentów programowych.

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji