>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
FIRMA.premium

Bank

Funkcją tego oprogramowania jest dostarczenie mechanizmów wspierających bezgotówkowy obrót pieniędzmi między podmiotami. Program służy do ewidencji i edycji przelewów zarówno wystawianych w firmie jak i wyciągów bankowych. Zastosowane mechanizmy pozwalają na pełne powiązanie operacji z dokumentami źródłowymi. System umożliwia automatyczne generowanie przelewów na podstawie danych z rejestru sprzedaży, rejestru zakupu, danych rozrachunkowych.


Oprogramowanie współpracuje z modułami: Zakup, Sprzedaż

 • Wystawianie przelewów i bankowych dowodów wpłaty;
 • Powiązanie przelewu z pozycją lub pozycjami na wybranych fakturach z rejestru sprzedaży lub zakupu;
 • Eksport przelewów do systemów bankowości elektronicznej;
 • Grupowane przelewów w paczki dla usprawnienia zarządzania;
 • Generowanie przelewu na podstawie faktury sprzedaży, lub faktury zakupu;
 • Generowanie przelewów z rozrachunku;
 • Rejestrowanie wyciągów bankowych;
 • Wydruki przelewów i bankowych dowodów wpłaty;
 • Polecenie przelewu
 • Wpłata gotówkowa
 • Zbiorówka (zbiorcze zestawienie przelewów)

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji