>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
GOSKOM.premium

Rozliczanie wywozu nieczystości (FUK-ŚMIECI)

System Fakturowanie Usług Komunalnych - Śmieci przeznaczony jest do ewidencji i naliczania opłat za wywóz nieczystości stałych i płynnych, dzierżawy lub wynajmu kontenerów i pojemników kontrahentom indywidualnym bądź firmom i instytucjom. Rozliczenie może być wykonywane w formie bezpośredniego wystawiania faktur VAT za wykonane usługi bądź też w formie wystawienia książeczki (faktury) za określony okres z wyspecyfikowanymi z góry terminami płatności. Raty mogą być określone miesięcznie bądź kwartalnie. Dla każdej raty mogą być drukowane dowody wpłaty. Zarówno na dowodach wpłaty jak i przelewach bankowych dla instytucji mogą być drukowane kody kreskowe automatyzujące księgowanie zapłat za wykonane usługi w systemie FK - rozrachunki.


SPECJALNA OFERTA DLA URZĘDÓW MIAST I GMIN

CECHY PROGRAMU:

  • prowadzenie pełnej ewidencji umów z kontrahentami wraz z szczegółowymi informacjami dotyczącymi poszczególnych punktów umowy,
  • możliwość naliczania i rozliczania opłat dla różnych grup odbiorców,
  • obsługa umów stałych i doraźnych,
  • możliwość wprowadzania różnych terminów płatności i automatycznego wyliczania terminów na kolejne miesiące,
  • możliwość zmiany ceny usługi w rozliczanym okresie,
  • archiwum naliczeń, faktury korygujące,
  • możliwość współpracy z urządzeniem fiskalnym, wydruk paragonów na drukarce fiskalnej,
  • cennik wykonywanych usług , możliwość definiowania jednocześnie różnych rodzajów cen,
  • funkcje układania tras i harmonogramowania wywozu nieczystości z posesji,
  • tworzenie wielorakich przejrzystych wydruków, faktur VAT, zestawień naliczeń, rejestrów sprzedaży, analizy sprzedaży za wybrany okres, wg grup odbiorców, wg asortymentu dla różnych zakresów bazy danych.

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji