>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
FIRMA.premium

Zakup

Moduł służy do rejestrowania faktur zakupu na podstawie przygotowanych uprzednio dokumentów magazynowych. Zezwala na zdefiniowanie dowolnej ilości rejestrów. Dostarcza wygodnego w obsłudze interfejsu obsługi wystawionych faktur, umożliwia wykonanie wydruków ewidencyjnych.

  • Możliwość założenia dowolnej ilości typów rejestrów zakupu;
  • Możliwość rejestracji faktury z kilku wcześniej zaewidencjonowanych magazynowych dokumentów zakupu;
  • Rejestracja faktur korygujących również na podstawie dokumentów magazynowych;
  • Możliwość ewidencjonowania faktur w dowolnych, zdefiniowanych wcześniej, walutach obcych;
  • Definiowanie szablonów księgowań przy przekazaniu danych do programu Finansowo Księgowego;
  • Istnieje również możliwość ewidencjonowania faktur tylko nagłówkami, bez powiązania z dokumentami magazynowymi;
  • Rejestr zakupu w ujęciu na typy rejestrów, kontrahentów, za podany okres dotyczący każdej zaewidencjonowanej daty przy fakturze (np. daty sprzedaży, terminu płatności, itp.)

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji