>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
FIRMA.premium

Środki Trwałe

Moduł Środki Trwałe (oznaczany w dalszej części skrótem ST) jest jednostką programową przeznaczoną do ewidencji środków trwałych jako analityki dla kont 01 i 07.


Na moduł składają się następujące składniki:

 • Rejestr środków trwałych
 • Dokumenty operacji na środkach trwałych
 • Inwentaryzacja środków trwałych Mobilny Inwentaryzator
 • Analizy i wydruki

Współpraca z modułami: Sprzedaż, Zakup, Magazyny, Finanse-Księgowość.

 • Równoczesne prowadzenie ewidencji bilansowej (zgodnej z ustawą o rachunkowości) i podatkowej (zgodnej z ustawą podatkową);
 • Naliczanie miesięcznego umorzenia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami;
 • Dopuszczalne zastosowanie umarzania sezonowego (naliczanie umorzenia we wskazanych miesiącach) bez zmiany wysokości umorzenia rocznego. Domyślnie umorzenie roczne naliczane jest w 12-tu ratach;
 • Metody umarzania możliwe do stosowania - liniowa, degresywna, umorzenie jednorazowe w miesiącu przyjęcia, umorzenie jednorazowe w następnym miesiącu; Przy metodzie degresywnej następuje automatyczne przejście na metodę liniową na początku roku, jeżeli metoda liniowa jest korzystniejsza;
 • Możliwość zdefiniowania dowolnych cech i atrybutów kartoteki (np. powierzchnia zabudowy, ładowność, kubatura) – wyszukiwanie po zdefiniowanych atrybutach.
 • Możliwość wykorzystania kodów kreskowych do identyfikacji środków trwałych co znacznie usprawnia proces inwentaryzacji
 • Kartoteka środków trwałych
 • Zestawienie środków trwałych
 • Plan amortyzacji
 • Tabela ruchu
 • Wartości i umorzenia
 • Zestawienie dokumentów
 • Przychody i rozchody

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji