>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
FIRMA.premium

Sprzedaż

Program wspomaga pracę działów sprzedaży, handlowych i magazynów poprzez kompleksową obsługę faktur sprzedaży, automatyczne dokonywanie przecen itd. Moduł umożliwia m.in. wystawianie faktur VAT, faktur korygujących, paragonów oraz not obciążeniowych na podstawie zredagowanych uprzednio dokumentów magazynowych, obsługę wystawionych faktur sprzedaży, wykonywanie wydruków dotyczących ewidencji faktur sprzedaży, redagowania cenników

  • Fakturowanie - wystawianie faktur sprzedaży, faktur korygujących, paragonów;
  • Ewidencjonowanie faktur sprzedaży (krajowych, eksportowych, korygujących, importowych);
  • Możliwość wystawiania jednej faktury z kilku magazynowych dokumentów sprzedaży (WZ);
  • Obsługa cenników: w systemie istnieje rozbudowany mechanizm dotyczący ustalania ceny sprzedaży. Podstawa do wskazania ceny podstawowej może być uzależniona np. od: ilości na fakturze sprzedawanego asortymentu, kontrahenta (ceny dedykowane tylko jednemu), miejsca dostawy na fakturze. Każdy z powyższych wskaźników (jak również ich koniunkcja) może mieć zdefiniowaną własną cenę. Oprócz tego cena może być określona jako warunek umowy z kontrahentem. Każda z cen może mieć wartości zmienne w czasie, obowiązywać w z góry ustalonym okresie;
  • Obsługa upustów procentowych. Upusty mogą zależeć od podobnych czynników jak ceny, a także od formy płatności, terminu płatności, jednorodności dostaw, przekroczonych określonych uprzednio progów minimalnych obrotów wartościowych oraz innych elementów ustalonych na etapie analiz przedwdrożeniowych;
  • Możliwość definiowania warunków wyłączeniowych (cena czy upust obowiązuje wszystkich za wyjątkiem wskazanej grupy kontrahentów, upustowaniu podlegają wszystkie asortymenty za wyjątkiem wskazanej grupy asortymentowej,...).
  • Definiowanie szablonów księgowań przy przekazaniu danych do programu Finansowo Księgowego;
  • Rejestr sprzedaży
  • Zestawienie sprzedaży na kontrahenta – szczegółowo i zbiorczo
  • Zestawienie sprzedaży wg asortymentów

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji