>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
MUNICOM.premium

Systemy informacji pasażerskiej

Schemat Systemy informacji pasażerskiej stanowią nieodzowny element sprawnej komunikacji. Pasażer ma różne potrzeby w tym zakresie, w zależności od tego, na jakim etapie podróży się znajduje.
Pakiet MUNICOM.premium pozwala w znakomity sposób realizować wszystkie elementy takiej informacji przy użyciu wszystkich aktualnie dostępnych kanałów informacyjnych, a są to:.

Informacja kierowana do pasażera może mieć dwojaki charakter:

  • Informacja statyczna ( odzwierciedlająca elementy informacji o rozkładzie jazdy zaplanowanym do realizacji)
  • Informacja dynamiczna ( czyli informacja statyczna skorygowana o wiedzę o aktualnym stanie komunikacji)

Informacja pasażerska przybiera inna postać w zależności od fazy podróży w jakiej pasażer się znajduje:.

Przed podróżą

Oczekujący pasażer, przed podjęciem podróży, ma możliwość szybkiego i pełnego zaznajomienia się z aktualnym układem komunikacji, trasami, położeniem przystanków, częstością kursów, godzinami odjazdu a nawet czasami rodzajami środków transportu jakimi jest świadczona usługa.

Wobec powszechności dostępu do Internetu - MUNICOM.premium oferuje pełne wsparcie w tym zakresie dla realizatorów i organizatorów komunikacji

Informacja przed podróżą

W trakcie podróży

W trakcie podróży lub bezpośrednio przed jej rozpoczęciem - pasażer oczekuje informacji o rzeczywistym czasie przyjazdu środka komunikacji. Będąc już w pojeździe - oczekuje informacji o miejscu w którym się znajduje, następnym przystanku, aktualnym czasie lub ewentualnych zakłóceniach w ruchu.

MUNICOM.premium , wsparty o urządzanie pokładowe f irmy R&G a także system wykorzystujący telefonię komórkową firmy NiT, oferuje możliwość:

  • obserwacji pojazdu w Internecie,
  • odczytu informacji o rzeczywistych odjazdach zarówno na przystanku, w Internecie jak i w telefonie komórkowym,
  • odczytu lub wysłuchania informacji o aktualnym i następnym przystanku przebywając już w pojeździe

Informacja w trakcie podróży


POBIERZ Artykuł: "Rozkład jazdy i informacja pasażerska – rozwiązania dostępne w MUNICOM.premium": [pobierz] [wyświetl]

POBIERZ Artykuł: "System dynamicznej informacji pasażerskiej": [pobierz] [wyświetl]

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji