>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
FIRMA.premium

Produkcja

Program wspomaga śledzenie i raportowanie informacji dotyczących przygotowania, ewidencji i analizy informacji o wytwarzanych wyrobach, zużywanych surowcach i materiałach, wykonywanych operacjach, pracochłonności dla procesu produkcyjnego.


Przykładowe funkcje:

  • Zadania przewodnika w systemie Ewidencja Produkcji. Przewodniki są ewidencją wykonania zlecenia, pod każdą pozycją zlecenia może być jeden bądź wiele przewodników. Pod każdym przewodnikiem są ewidencjonowane operacje, pobrane materiały oraz rezultat przewodnika.
    Ewidencja produkcji schemat

  • Kwalifikacje czasu pracy.

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji