>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
FIRMA.premium

Przelewy

Program służy do ewidencji i edycji przelewów zarówno wystawianych w firmie jak i wyciągów bankowych


Zastosowane mechanizmy pozwalają na pełne powiązanie operacji z dokumentami źródłowymi


System umożliwia automatyczne generowanie przelewów na podstawie:

 • Rejestru sprzedaży
 • Rejestru zakupów
 • Danych rozrachunkowych

Przykładowe funkcje:

 • Wystawianie przelewów i bankowych dowodów wpłaty
 • Powiązanie przelewu z pozycją lub pozycjami na wybranych fakturach z rejestru sprzedaży
 • Powiązanie przelewu z pozycją lub pozycjami na wybranych fakturach z rejestru zakupu
 • Eksport przelewów do systemów bankowości elektronicznej
 • Grupowane przelewów w paczki - umożliwia to sprawne zarządzacie przelewami
 • Generowanie przelewu na podstawie faktury sprzedaży
 • Generowanie przelewu na podstawie faktury zakupu
 • Generowanie przelewów z rozrachunku
 • Wydruki przelewów i bankowych dowodów wpłaty
 • Rejestrowanie wyciągów bankowych

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji