>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
GOSKOM.premium

Do wszelkich rozliczeń zapłat za usługi komunalne proponujemy zastosowanie systemu FUK_FK - ze szczególnym wykorzystaniem modułu rozrachunki. Docelowo przy pomocy tego systemu można poprowadzić pełną księgowość przedsiębiorstwa.


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE SYSTEMU FK:


Pełny obraz sytuacji finansowej firmy otrzymać można analizując zapisy księgowe. System FK to znakomite narzędzie do szybkiej i bezbłędnej pracy w księgowości. System jest zgodny z Ustawą o rachunkowości oraz:

 • Zawiera w sobie możliwość poprowadzenia dowolnej ilości kont syntetycznych wraz z rozbudowaną do czterech poziomów analityką. Każde z kont syntetycznych może posiadać swój niezależny unikalny podział analityczny. Daje to możliwość wykorzystania planu kont o bardzo złożonej strukturze.
 • Nie narzuca użytkownikowi planu kont. Ich ilość i stopień rozbudowania zależy od użytkownika. Konta mogą być bilansowe, pozabilansowe, wynikowe i z możliwością księgowania, z saldem jednostronnym i dwustronnym
 • Daje natychmiastową informację o stanie każdego z kont, pozwalając na operatywne zarządzanie zasobami finansowymi firmy.
 • Podstawowymi danymi wejściowymi do systemu są dowody księgowe. Bezpośrednio po jego rejestracji odpowiednie kwoty odnoszone są natychmiast i automatycznie na konta księgowe analityczne, pośrednie analityczne i syntetyczne.
 • Pozwala na rejestrację dokumentów przyszłego okresu przed zamknięciem okresu sprawozdawczego, co pozwala na posiadanie w pełni aktualnych danych na kontach KASA, BANK, ROZRACHUNKI itp..
 • Zawiera rozbudowany moduł rozrachunki pozwalający na:
  • obserwację stanu rozliczeń poszczególnych rachunków u każdego z klientów
  • automatyczne kojarzenie odpowiadających sobie zapisów
  • automatyczne generowanie wezwań do zapłaty z (lub bez) potwierdzenia (przekazu) wpłaty zaległości.
  • naliczanie i wystawianie not odsetkowych - przekazywanie wyliczonych odsetek do systemu FUK
  • kilka tabel odsetkowych (ustawowe, urzędowe, podatkowe, dowolne inne ...)
 • Pozwala na pełne zautomatyzowanie rozksięgowań kosztów wg. Indywidualnie dobieranych algorytmów.
 • Dostosowany jest do wymogów VAT i pozwala na jego pełną ewidencję włącznie z wydrukowaniem rejestru sprzedaży i zakupów.
 • Ma możliwość wydrukowania szeregu zestawień, wydruków, raportów, w układach ustalonych wewnątrz programu jak i posiada bogaty makrojęzyk dający użytkownikowi możliwość tworzenia samodzielnie dodatkowych zestawień.
 • Rozpoznaje nieprawidłowości w zakończeniu jego pracy (awarie) i automatycznie podejmuje próby naprawiania danych.
 • Jest otwarty na możliwość przyjmowania dokumentów utworzonych poza systemem. Automatycznie wczytują się dane (do zaksięgowania faktur) przygotowane przez system FUK.
 • W systemie istnieje szereg funkcji pomocniczych napisanych w sposób umożliwiający łatwą obsługę bez konieczności znajomości systemu operacyjnego komputera. Są to funkcje kopiowania i archiwowania danych, realizacji wydruków bezpośrednio na drukarkę lub do pliku dyskowego, (aby go obejrzeć przed wydrukowaniem). Moduł obsługi wydruków posiada komplet funkcji dających możliwość manipulowania kolejką do drukarki.
 • System jest prosty w obsłudze. Można go eksploatować w dziale księgowości bez pomocy specjalisty z dziedziny informatyki

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji