>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
MUNICOM.premium

Monitorowanie pojazdów w trybie off-line

Monitorowanie pojazdów w trybie off-line opiera się na danych dostarczanych przez autokomputer produkcji R&G. Lokalizacja położenia dokonywana jest w nim w bardzo tani sposób oparty o analizę przejechanej drogi przez pojazd skonfrontowaną z dostarczonymi przez system MUNICOM danymi o zadanym przejeździe dla danego pojazdu. Możliwe jest także rozwiązanie w oparciu o GPS.

Autokomoputer zbiera i zapisuje dane a system MUNICOM.premium umożliwia analizę wyników w następujących grupach:

 • Analizy czasu pracy kierowców
 • Analizy realizacji rozkładu jazdy i zadań przewozowych
 • Analizy parametrów eksploatacyjnych pojazdów
 • Analizy związane z pomiarem obciążenia pojazdów (potoki pasażerskie)
 • Analizy związane z systemami biletowymi.

Mogą mieć one postać:

 • Analizy tekstowych
 • Analiz graficznych

Analizy tekstowe to zestaw programów do analizy danych przychodzący z autokomputerów w przedsiębiorstwach komunikacyjnych, transportowych.

Umożliwia tworzenie zestawień okresowych analizujących dane zgromadzonych raportów jazdy pojazdów, pod wybranym katem np. kontroli punktualności, analizy ilości skasowanych biletów lub ilości pasażerów mierzonych na podstawie obciążenia pojazdu, przekroczeń parametrów technicznych pojazdu, itd.

Źródłem informacji dla tworzenia zestawień są raporty jazdy pojazdów tworzone przez Autokomputer SRG. Przed utworzeniem zestawień możliwe jest ustawienie filtrów ograniczających zakres analizowanych danych przez wskazanie:

 • wybranych dni w analizowanym okresie.
 • wybranych typów dni planu przewozów (typy dni RJ).
 • wybranych dni tygodnia.
 • wybranych linii.
 • wybranych kursówek.
 • wybranego kierunku jazdy (Tam / Powrót).
 • wybranych wariantów trasy kursów na linii.
 • odcinka trasy od przystanku - do przystanku (na wskazanym wariancie trasy).
 • przedziału czasowego (od godziny - do godziny).

Zestawienia porównawcze np. ilości skasowanych biletów lub obciążenia pojazdów (na liniach, kursach, trasach) zawierają wszystkie występujące w raportach (a wchodzące w zakres filtracji) pozycje np. linie i odpowiadająca im analizowana wartość np. ilość biletów na danej linii. Zestawienia odstępstw od normy zawierają tylko te pozycje które wykraczają poza wartości graniczne dla danego wydruku oraz dane identyfikujące miejsce wystąpienia np. dla wydruku przekroczeń prędkości maksymalnej (wartość prędkości oraz datę, godzinę wystąpienia, pojazd, prowadzącego pojazd, przystanek,...)

Możliwe do otrzymania zestawienia to następujące grupy zestawień:

ANALIZY BILETÓW

 • Bilety na liniach
 • Bilety na liniach dla typów dni
 • Bilety na liniach dla dni tygodnia
 • Bilety na kursach linii
 • Bilety na kursach linii dla typów dni
 • Bilety na kursach linii dla dni tygodnia
 • Bilety na przystankach kursu
 • Bilety na przystankach kursu dla typów dni
 • Bilety na przystankach kursu dla dni tygodnia
 • Bilety na przystankach trasy
 • Bilety na przystankach trasy dla typów dni
 • Bilety na przystankach trasy dla dni tygodnia

WYDRUKI ANALIZY POMIARU OBCIĄŻENIA POJAZDU:

 • Obciążenie na liniach
 • Obciążenie na liniach dla typów dni
 • Obciążenie na liniach dla dni tygodnia
 • Obciążenie na kursach linii
 • Obciążenie na kursach linii dla typów dni
 • Obciążenie na kursach linii dla dni tygodnia
 • Obciążenie na przystankach kursu
 • Obciążenie na przystankach kursu dla typów dni
 • Obciążenie na przystankach kursu dla dni tygodnia
 • Obciążenie na przystankach trasy
 • Obciążenie na przystankach trasy dla typów dni
 • Obciążenie na przystankach trasy dla dni tygodnia
 • Obciążenie na przystankach trasy dla przedziałów czasu

WYDRUKI ANALIZY ILOŚCI PASAŻERÓW:

 • Pasażerowie na liniach
 • Pasażerowie na liniach dla typów dni
 • Pasażerowie na liniach dla dni tygodnia
 • Pasażerowie na kursach linii
 • Pasażerowie na kursach linii dla typów dni
 • Pasażerowie na kursach linii dla dni tygodnia
 • Pasażerowie na przystankach kursu
 • Pasażerowie na przystankach kursu dla typów dni
 • Pasażerowie na przystankach kursu dla dni tygodnia
 • Pasażerowie na przystankach trasy
 • Pasażerowie na przystankach trasy dla typów dni
 • Pasażerowie na przystankach trasy dla dni tygodnia

WYDRUK BRAMKA - ILOŚCI PASAŻERÓW:

 • Pasażerowie na liniach
 • Pasażerowie na liniach dla typów dni
 • Pasażerowie na liniach dla dni tygodnia
 • Pasażerowie na kursach linii
 • Pasażerowie na kursach linii dla typów dni
 • Pasażerowie na kursach linii dla dni tygodnia
 • Pasażerowie na przystankach kursu
 • Pasażerowie na przystankach kursu dla typów dni
 • Pasażerowie na przystankach kursu dla dni tygodnia
 • Pasażerowie na przystankach trasy
 • Pasażerowie na przystankach trasy dla typów dni
 • Pasażerowie na przystankach trasy dla dni tygodnia

WYDRUK BRAMKA - POTOKI PASAŻERÓW:

 • Pasażerowie na liniach
 • Pasażerowie na liniach dla typów dni
 • Pasażerowie na liniach dla dni tygodnia
 • Pasażerowie na przystankach trasy
 • Pasażerowie na przystankach dla przedziału czasu

SPRZEDAŻ BILETÓW:

 • Sprzedaż biletów ogółem
 • Sprzedaż biletów na liniach
 • Sprzedaż biletów dla kierujących
 • Lista biletów
 • W dniach według ceny
 • Zbiorczo według ceny

WYDRUK ANALIZY CZASÓW POMIĘDZY PRZYSTANKAMI:

 • Czasy pomiędzy przystankami dla trasy
 • Czasy pomiędzy przystankami dla trasy na typy dni
 • Czasy pomiędzy przystankami dla trasy na dni tygodnia
 • Czasy pomiędzy przystankami dla trasy na godziny odjazdu
 • Czasy pomiędzy przystankami dla trasy na linie
 • Punktów kontrolnych dla trasy

WYDRUK ANALIZA ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY PRZYSTANKAMI:

 • Odległość pomiędzy przystankami wybranej trasy
 • Odległość pomiędzy przystankami trasy na pojazdy

WYDRUK ŚREDNIE PRĘDKOŚCI:

 • Średnie prędkości dla trasy
 • Średnie prędkości dla trasy na linie
 • Średnie prędkości w punktach kontrolnych

WYDRUK ANALIZY PUNKTUALNOŚCI:

 • Odchylenia w realizacji zadań
 • Kursy poza rozkładem
 • Kursy Awaryjne
 • Opóźnienia i przyspieszenia:
  • Raport Przyspieszonych Odjazdów z Przystanku
  • Raport Opóźnionych Odjazdów z Przystanku
  • Raport Przyspieszonych Kursów
  • Raport Opóźnionych Kursów
  • Raport Godzin Odjazdu Dla Linii
  • Raport Punktualności Wybranego Wyjazdu
  • Raport Punktualności Dla Wybranego Przystanku
 • Różnice drogi kursów - (Kursy o różnicy drogi wykonanej)
 • Zblokowanie kasowników(wszystkie)
 • Zblokowanie i odblokowanie kasownika(wybrane)
 • Zblokowanie i odblokowanie kasownika(miejsce)

WYDRUKI ANALIZY EKSPLOATACJI POJAZDÓW:

 • Przekroczenia Prędkości Maksymalnej
 • Przekroczenia Temperatury Maksymalnej
 • Spadki Ciśnienia Oleju
 • Błędy operacji sprzedaży biletów
 • Zakończenie sprzedaży biletów z SRG RAPORT
 • Przekroczenia maksymalnego napięcia trakcji
 • Błędne najechania na izolator

WYDRUK BILETY/KARTY/SKASOWANIA:

 • Bilety ogółem
 • Bilety na liniach
 • Bilety na pojazdach
 • Bilety na kursach

WYDRUK STATYSTKI CZĘŚCI ZDARZEŃ RAPORTÓW:

 • Rozkład występowania rodzaju zdarzeń
 • Rozkład wszystkich zdarzeń w czasie
 • Lista tankowań
 • Tankowania w dniach

STATYSTYKI ZDARZEŃ ZAŁĄCZANIA OBWODÓW DLA:

 • Ogrzewania
 • Agregatu Ogrzewania
 • Klimatyzacji
 • Agregatu klimatyzacji
 • Retarder
 • Neutral
 • Silnik

Raporty wchodzący w skład analizy przeznaczonego do graficznej prezentacji danych zawierających informacje o pracy wybranego pojazdu w wybranym dniu. Dane prezentowane w programie dotyczą parametrów technicznych mierzonych podczas jazdy pojazdu oraz danych dotyczących punktualności jazdy pojazdu, czyli porównaniu zadanego planu z wykonaniem go przez pojazd. Dane na podstawie których tworzone są wykresy pochodzą z raportów zarejestrowanych podczas pracy pojazdów przez autokomputery produkcji firmy R&G.

Program umożliwia przeglądanie następujących rodzajów wykresów:

Przykładowe grupy wykresów:

ANALIZY TECHNICZNE

Wykres parametrów technicznych przedstawia w graficzny sposób przebiegi parametrów technicznych mierzonych podczas całego dnia pracy pojazdu.

Raport
Wykres parametrów technicznych

W przypadku pojazdów spalinowych istnieje możliwość obserwowania przebiegów:

 • obrotów maksymalnych i minimalnych silnika
 • ciśnienia maksymalnego i minimalnego oleju temperatury cieczy chłodzącej
 • poziomu paliwa
 • napięcia akumulatora

W przypadku pojazdów elektrycznych istnieje możliwość obserwowania przebiegów:

 • zużycia energii elektrycznej
 • napięcia trakcji (maksymalne, minimalne i średnie)
 • napięcia akumulatorów poszczególnych wagonów
 • napięcia burty

ANALIZY PUNKTUALNOŚCI JAZDY POJAZDU

Wykres punktualności jazdy przedstawia porównanie planowanego rozkładu jazdy pojazdu z jego rzeczywistym wykonaniem w odniesieniu do osi czasowej (czasu pracy).

Raport
Wykres punktualności

Na wykresie przedstawiane są następujące elementy:

 • kurs planowany i wykonany
 • kursy poza rozkładem
 • pojedynczy przejazd kursu
 • droga planowana i wykonana przez pojazd na zaznaczonym przejeździe
 • odchylenie od RJ na zaznaczonym przejeździe
 • ilość pasażerów znajdujących się w pojeździe na przejeździe
 • prędkość planowaną i rzeczywistą przejazdu
 • prędkość max. przejazdu (tylko pojazdy elektryczne)
 • zużycie energii elektrycznej na przejeździe (tylko pojazdy elektryczne)
 • napięcie minimalne trakcji na przystanku początkowym przejazdu (tylko pojazdy elektryczne)

ANALIZY PUNKTUALNOŚCI JAZDY NA DANYM KURSIE

Wykres punktualności jazdy na wybranym pojedynczym kursie przedstawia porównanie planowanego rozkładu jazdy pojazdu z jego rzeczywistym wykonaniem w odniesieniu do osi przedstawiającej kolejne przystanki kursu.

Na wykresie przedstawiane są następujące elementy:

Raport
Wykres punktualności na kursie

Na wykresie przedstawiane są następujące elementy:

 • pojedynczy przejazd kursu
 • droga planowana i wykonana przez pojazd na zaznaczonym przejeździe
 • odchylenie od RJ na zaznaczonym przejeździe
 • ilość pasażerów znajdujących się w pojeździe na przejeździe
 • prędkość planowaną i rzeczywistą przejazdu
 • prędkość max. przejazdu (tylko pojazdy elektryczne)
 • zużycie energii elektrycznej na przejeździe (tylko pojazdy elektryczne)
 • napięcie minimalne trakcji na przystanku początkowym przejazdu (tylko pojazdy elektryczne)

HISTOGRAM

Raport
Histogram zużycia prądu
Wykres histogramu prądu przedstawia dostępny jest tylko dla pojazdów posiadających napęd elektryczny (tramwaj, trolejbus). Zawiera informację o czasie poboru poszczególnych zakresów prądowych z sieci trakcyjnej.

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji