>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
GOSKOM.premium

Fakturowanie

Program jest przeznaczony do wystawiania faktur oraz ich ewidencji (Rejestr sprzedaży VAT). Przewiduje stosowanie upustów, prowizji, odnotowanie przyjętych zaliczek i uwzględnienie w naliczaniu kwoty do zapłaty. Standardowa wersja posiada podstawowe wzorce wydruków dokumentów sprzedaży tj. (faktura VAT, faktura korygująca VAT).


Na życzenie użytkownika liczba wzorców może być zwiększona


Sprzedaż może być prowadzona w cenach:

 • netto
 • brutto

Użytkownik może wybrać jeden z dwóch sposobów wyliczania wartości podatku VAT faktury:

 • Jako suma podatku VAT od poszczególnych pozycji dokumentu (odpowiednich stopach podatkowych)
 • Odpowiedniego % od sumy netto(brutto) w poszczególnych stopach podatkowych.

Przewidziano dwa sposoby stosowania upustu:

 • Od ceny jednostkowej
 • Od wartości faktury

Dodatkowo w programie istnieją narzędzia pozwalające na dekretowanie pozycji rejestru VAT. W pełni mogą być one wykorzystywane, gdy użytkowany jest program Finansowo-Księgowy naszej firmy, ponieważ umożliwiają przygotowanie gotowych dokumentów księgowych do F-K. W przypadku, gdy użytkownik nie korzysta z naszego programu finansowo-księgowego, użyteczny się może okazać zbiorczy wydruk dekretów. Program posiada:

 • Ewidencja osób dokonujących zakupu,
 • Cennik,
 • Automatyczne podpowiadanie kolejnych numerów dokumentów sprzedaży,
 • Możliwości przywołania danych ze słowników w momencie wystawiania dokumentu sprzedaży

Program zawiera zewnętrzne definicje wydruków dokumentów sprzedaży, które pozwalają szybko dostosować je do indywidualnych wymagań użytkownika bez konieczności dokonywania zmian w programie podstawowym. W każdym momencie działania programu na dole ekranu wyświetlona jest informacja o funkcji, w której aktualnie trwa praca oraz o tym, jakie są w danym momencie aktywne klawisze funkcyjne. Program pracuje w cyklu miesięczno rocznym. Oznacza to, że przejście do następnego miesiąca wymaga wykonania funkcji zamknięcia miesiąca. Zaopatrzono program w grupę tzw. "funkcji pomocniczych" wśród nich znajdują się następujące funkcje:

 • Tworzenie kopii danych
 • Odtwarzanie danych z kopii
 • Inne

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji