>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
GOSKOM.premium

Fiskalizacja

Moduł uzupełniający systemu FUK, instalowany jeżeli w przedsiębiorstwie istnieje obowiązek fiskalizacji faktur wystawianych odbiorcom indywidualnym. Moduł współpracuje z wszystkimi dostępnymi na rynku drukarkami fiskalnymi, z którymi można komunikować się wg standardu PosNet.


Podczas fiskalizacji faktury drukowany jest paragon, na którym oprócz standardowej informacji o asortymencie i wielkości sprzedaży w poszczególnych stawkach VAT, znajduje się także nazwisko i adres klienta oraz numer faktury, której paragon dotyczy.


Fiskalizacji można dokonać bezpośrednio po wystawieniu pojedynczej faktury, ale także można przesłać do urządzenia fiskalnego wybrany zakres faktur np. na koniec dnia. Daje to możliwość fiskalizacji faktur wystawianych w terenie przez inkasentów.


Po zakończeniu fiskalizacji partii faktur możliwe jest wydrukowanie raportu zawierającego listę faktur oraz sumę sprzedaży i podatku VAT w poszczególnych stawkach VAT przesłanych do pamięci fiskalnej.


Program zapewnia, że faktury zafiskalizowane nie mogą być już poprawiane, ani przeliczane, a jedyną możliwością wprowadzenia zmian jest wystawienie faktury korygującej.


FUK-FISKUS współpracuje z wszystkimi programami komunalnymi, zarówno z programem sprzedaży wody jak i programem fakturowania wywozu nieczystości.

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji