>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
GOSKOM.premium

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków (FUK-WODA)- funkcje oprogramowania

EWIDENCJA ODBIORCÓW i PUNKTÓW POBORU WODY:

 • Odbiorcy indywidualni i zbiorowi
 • Ryczałty - 1-, 2-, 3- (itd.) miesięczne, m3/osobę, inne dowolnie definiowane
 • Wodomierze ( w tym główne), Podliczniki (dowolna struktura), Odliczniki (woda do ogródka)
 • Przyłącza i Ujęcia własne

TARYFY I OPŁATY STAŁE:

 • Dowolne indywidualne taryfy opłat za wodę i kanalizację
 • Opłaty: abonamentowe, za wodomierz (własny, obcy), za odczyt
 • Inne dowolnie definiowana przez użytkownika

FAKTUROWANIE:

 • Faktury za dowolny okres
 • Możliwość kilku faktur w jednym okresie rozl. dla klienta
 • Faktury korygujące (z możliwością korekty odczytu, cofnięcie licznika)
 • Kody kreskowe na fakturach
 • Zlecenia stałe do banku (pobranie zapłaty z ROR-u )
 • Zestawienie do banku (-ów) faktur płaconych z ROR-u
 • Wydruk przelewu do banku za daną fakturę
 • Polecenie zapłaty do banku w formie elektronicznej lub drukowanej
 • Odsetki na fakturach od nieterminowych zapłat (opcja)
 • Informacja na fakturach o aktualnym saldzie (opcja)

GOSPODARKA WODOMIERZOWA:

 • Legalizacje, naprawy, inf. O stanie technicznym
 • Wymiana wodomierza

OBSŁUGA INKASENCKA:

 • Rejestracja odczytów i wystawianie faktur w terenie
 • Możliwość dofakturowywania odpadów (śmieci)
 • Pobieranie gotówki przez Inkasenta (opcja)
 • Druk zawiadomienia w przypadku braku właściciela w domu

WYDRUKI I REJESTRY:

 • Rejestry VAT (z terminem płatności, terminem sprzedaży, z rozbiciem na wodę – kanalizację – opłaty stałe)
 • Zestawienia analityczne zużycia wody i kanalizacji (z rozbiciem na grupy, cele, ujęcia, symbole statystyczne i inne...)
 • Ok. 40 rodzajów wydruków

POZOSTAŁE:

 • FISKALIZACJA FAKTUR
 • WEZWANIA DO ZAPŁATY (UPOMNIENIA)
 • WYLICZANIE ŚREDNIEGO ZUŻYCIA
 • OBSŁUGA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji