>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
GOSKOM.premium

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków (FUK-WODA)- MODUŁ INKASENCKI

Program ten jest uzupełnieniem modułu FUK-WODA. Działa na komputerze przenośnym firmy PSION typy Workabout lub innym urządzeniu przenośnym. Za pomocą tego programu wystawiane są faktury VAT na podstawie danych przetransmitowanych z komputera stacjonarnego (głównego) oraz na podstawie wprowadzanych wskazań z wodomierzy.


Program posiada kilka wersji i może być instalowany w różnych wariantach m.in.:

 • z możliwością zbierania gotówki przez inkasenta
 • drukowanie faktur VAT z bankowymi przekazami wpłat (z kodami kreskowymi lub bez)
 • z możliwością tylko zbierania odczytów a f-ra zbiorcza drukowana jest w biurze
 • z możliwością fakturowania RYCZAŁTÓW NA PSION-ie w tym za wywóz nieczystości/odpadów komunalnych
 • kilka wodomierzy na jednej fakturze
 • wariant zgodny z życzeniem klienta...

Wzorce drukowanych faktur mogą być indywidualnie dostosowane do potrzeb użytkownika. Cechy charakterystyczne:

 • wszystkie dane na których dokonywane są operacje - w odpowiedni sposób są przygotowane przez program główny na komputerze PC iprzetransmitowane do PSION-a
 • wyszukiwanie informacji wg dowolnego ciągu znaków: nazwisko, adres, ulica, nr wodomierza.
 • jedynymi wprowadzanymi informacjami są tylko odczyty wodomierzy
 • program drukuje jedną fakturę VAT za wodę i kanalizację równocześnie dla wszystkich liczników klienta.
 • drukuje odcinki w formie przelewu bankowego
 • drukuje kody kreskowe na rachunkach
 • posiada system zabezpieczenia danych na wypadek awarii zasilania lub kradzieży komputera PSION
 • drukowanie zawiadomień o odczycie dla nieobecnych
 • program jest łatwy w obsłudze

MODUŁ POSIADA SPECJANE ZABEZPIECZENIE NA WYPADEK AWARII ZESTAWU INKASENCKIEGO W TERENIE ZWIĄZANY Z ZANIKIEM NAPIĘCIA W KOMPUTERZE

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji