>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
MUNICOM.premium

Bilety okresowe - "legitymacje i znaczki"

Istota rozwiązania opiera się na tym, że pasażer posiada legitymację i okresowo nabywane znaczki. Oba elementy systemu trzeba nabywać w punkcie sprzedaży. Legitymacja zawiera dane osobowe pasażera. Znaczek wydawany jest na zadany okres czasu.

Prace usprawnia stosowanie czytnika kodów kreskowych za pomocą, którego identyfikujemy pasażera na podstawie jego legitymacji.

Sprzedaż biletów można prowadzić dla osób prywatnych, przedsiębiorstw oraz dla pracowników własnej firmy.

Zaletą biletów okresowych jest to, iż mogą być wydawane na dowolny okres czasu (nie ma ograniczenia miesięcznego). Stosowanie legitymacji i znaczków biletowych powoduje, że sprzedaż biletu dla tego samego pasażera polega tylko na wydaniu kolejnego znaczka. Współpraca programu z fakturowaniem umożliwia automatyczne wystawienie faktury dla klienta.

Program posiada wbudowaną ewidencję i fiskalizację sprzedaży towarów w punkcie sprzedaży (np. etui, rozkład jazdy itp.)

Stanowisko do sprzedaży składa się z:


Urządzenie


Przykładowe

1. Komputera zawierającego oprogramowanie Komputer
2. Drukarki do druku znaczków dla pasażera Komputer
3. Drukarki do druku legitymacji dla pasażera Komputer
4. Czytnika kodów kreskowych, identyfikującego pasażera na podstawie jego legitymacji lub kartonika. Komputer
 • Sprawdzony - funkcjonuje od początku 1996 r.
 • Uwzględnia rozwiązania zarówno z legitymacją jak i bez
 • Elastyczny – bilet może mieć formę nalepki, kartonika, karty plastikowej, karty procesorowej
 • Poprawia jakość i szybkość obsługi pasażera
 • Umożliwia rozbudowę do obsługi biletów elektronicznych
 • Obsługuje różne urządzenia zewnętrzne jak: zwykłe i specjalizowane drukarki (transferowe, fiskalne), czytniki kodów kreskowych, wyświetlacze a także czytniki i nagrywarki kart procesorowych stykowych i bezstykowych)
 • Jednoznacznie przypisuje bilet do pasażera
 • Pozwala uruchomić od dowolnego terminu nowe taryfy, wprowadzić nowe rodzaje biletów
 • Daje oszczędności, eliminuje tzw. złomowanie – nie wymaga szacowania jakie nominały, rodzaje, w jakich ilościach zamawiać. Eliminuje zwroty niewykorzystanych nominałów znaczków (bilety i nominały drukują się w momencie sprzedaży).
 • Daje nieograniczone możliwości drukowania na biletach informacji takich jak: rodzaj biletu, trasa, nominał, termin ważności, nazwisko i imię pasażera, adres, numer kasjera(nazwisko), data i godzina sprzedaży, numer legitymacji, kody kreskowe powielające dowolne informacje( np. termin ważności), dowolny tekst stały lub zmieniany okresowo itp.
 • Pozwala zdefiniować dowolne rodzaje biletów.
 • Ma możliwość sprzedaży z dowolnym rodzajem ulgi (np. Emeryt rencista, szkolny, student, itp.)
 • Ewidencjonuje bilety według rodzaju ulgi (ewidencja dopłat do ulg)
 • Umożliwia wydruk biletów okresowych dla pracowników firmy (i) lub ich rodzin.
 • Definiuje do 1000 szablonów biletów
 • Bilety mogą być wydawane na dowolny okres czasu (np. 10 dniowe, miesięczne, półroczne, roczne itp.)
 • Precyzyjnie rozlicza kasjerów -  eliminuje nadużycia
 • Jest modyfikowalny w trakcie wdrożenia i użytkowania
 • Może chronić pasażera przed zapłaceniem grzywny z powodu nie posiadania, w czasie kontroli, biletu – umożliwia ustalenia faktu i terminu sprzedaży
 • Umożliwia wydawanie duplikatów
 • Pozwala tworzyć dziesiątki raportów i zestawień statystycznych i kontrolnych.
 • Pamięta historię wydanych biletów wykorzystywane może to być do premiowania stałych klientów, wysyłania okolicznościowych życzeń, organizowania loterii i konkursów
 • Bilet w formie kartoników umożliwia drukowanie na odwrocie reklam

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji