>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
MUNICOM.premium

Moduł obsługi windykacji mandatów (WIN-MAND)

Program Windykacja Mandatów jest przeznaczony do prowadzenia ewidencji i rozliczeń opłat dodatkowych. Podstawowe funkcje programu obejmują rejestrowanie mandatów, prowadzenie korespondencji z ukaranymi, przyjmowanie wpłat oraz wykonywanie analiz płatności i rozliczenie pracy kontrolerów.

 • REJESTRACJA MANDATÓW

  Program umożliwia wprowadzenie danych potrzebnych do egzekwowania opłaty dodatkowej. Są to: numer kwitu, numer taborowy, miejsce, dane ukaranego, dane rewizora, przyczyna ukarania, data i czas ukarania, pozycje składające się na wysokość mandatu (np. opłata dodatkowa, koszt przejazdu, dowóz na policję).

 • REJESTRACJA WPŁAT

  Program pozwala na rejestrowanie kwot (wpływających do kasy lub na konta bankowe) wynikających z nałożonych obciążeń. Szybkie i wygodne wyszukiwanie mandatów których dotyczy wpłata. Operator ma pełną informację o rozliczeniach danego ukaranego. Jest możliwy wydruk potwierdzenia wpłaty w formie kwitu KP.

 • OBSŁUGA DECYZJI

  Funkcja programu służy do obsługi korespondencji z osobami ukaranymi.

 • OBSŁUGA ODWOŁAŃ

  Funkcja pozwala na rejestrowanie daty wpływu odwołania wraz z opisem treści pisma, następnie wprowadzenie informacji o podjętej w tej sprawie decyzji oraz wydruk odpowiedzi z odnotowaniem daty wysłania pisma.

 • OBSŁUGA UPOMNIEŃ

  Program zapewnia obsługę upomnień (wystawienie, ewentualny zwrot lub odmowę przyjęcia). Daty wpływu i wysłania odpowiednich pism sterują automatycznym wstrzymaniem i wznawianiem egzekwowania należności.

 • ZAWIADOMIENIA O WYKROCZENIU

  Obsługa skierowania na policję powiadomienia o popełnieniu wykroczenia polegającego na przynajmniej trzykrotnym ukaraniu mandatem danej osoby w okresie roku bez uregulowania należności.

 • REJESTRY SYSTEMOWE:
  • Cennik opłat dodatkowych, upomnień,
  • Rejestr rodzajów płatności (decyzji, wpłat, mandatów, upomnień, dodatkowych),
  • Rejestr danych osób ukaranych (klientów),
  • Rejestr rewizorów,
  • Rejestr mandatów,
  • Rejestr linii autobusowych,
  • Rejestr typów dowodów tożsamości,
  • Rejestr miejscowości i ulic, typów ulic,
  • Rejestr przyczyn ukarania,
  • Rejestr adresów komend policji.
 • MAGAZYN BLANKIETÓW:
  • zdefiniowanie typów blankietów,
  • przyjmowanie ich od dostawcy (na magazyn) z określeniem serii oraz zakresu numerów,
  • rozdysponowanie blankietów pośród rewizorów,
  • zwrot niewykorzystanych blankietów przez rewizorów na magazyn,
  • wgląd w zestawienie ilości poszczególnych blankietów na magazynie,
  • wgląd w zestawienie ilości poszczególnych blankietów w odniesieniu do poszczególnych rewizorów z podziałem na blankiety wykorzystane oraz wolne
 • Wydruki dotyczące rozliczeń.
  • Mandaty w okresie - nierozliczone
  • Mandaty przeznaczone do umorzenia
  • Niepoprawne dane, nieściągalni lub wstrzymano
  • Pełna informacja o mandatowiczu
  • Mandaty nałożone na klientów
 • Wydruki dotyczące powiadomień
  • Mandaty do wysyłania powiadomień o decyzji
  • Lista powiadomień do pokwitowania odbioru
  • Lista powiadomień do odnotowania uwag
 • Wydruki dotyczące upomnień.
  • Mandaty przeznaczone do upomnienia
  • Lista upomnień do pokwitowania odbioru
  • Lista upomnień do odnotowania uwag
  • Mandaty w okresie - wysłane upomnienia
  • Lista zwrotów do ponowienia upomnień
 • Wydruki dotyczące wezwań.
  • Wezwania - ukarani 3-krotnie za ostatni rok
  • Wezwania - odmowa przyjęcia
  • Wysłane ostateczne wezwania do zapłaty
  • Wydruk wezwań przekazanych do KRD
  • Szczegółowy wydruk wezwań przekazanych do KRD
  • Osoby, które częściowo spłaciły zadłużenie w KRD
  • Osoby wykreślone z KRD
  • Lista ukaranych do wysłania wezwania

POBIERZ Karta katalogowa (WIN-MAND): [pobierz] [wyświetl]

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji