>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
MUNICOM.premium

Sprzedaż biletów z kasy fiskalnej na pojeździe (RUK)

Moduł ten jest jednym z programów systemu , który przeznaczony jest do rozliczania sprzedaży kierowców, pochodzącej z kas fiskalnych zainstalowanych w pojazdach. Głównym zadaniem programu jest ewidencja wszystkich wpłat kierowców pochodzących ze sprzedaży z kasy fiskalnej oraz kontrola ciągłości wszystkich zarejestrowanych raportów. Przy współpracy z modułem SRG 3000 MUNICOM możliwa jest kontrola i weryfikacja danych pochodzących z papierowych rozliczeń fiskalnych z danymi przekazywanymi drogą elektroniczną za pośrednictwem autokomputera

 • WPŁATY DO KAS

  Funkcja  programu służy do codziennej ewidencji i rejestracji wszystkich wpłat otrzymanych od kierowców.

 • RAPORTY KASOWE

  Program umożliwia wykonywanie raportów kasowych - dziennych i miesięcznych - które pozwalają przechowywać informacje o łącznej kwocie pochodzącej z wpłat kierowców dla każdego kasjera. Na zakończenie każdego dnia pracy kasjera powinno zostać wykonane rozliczenie dzienne, a dodatkowo także na zakończenie miesiąca. Osoba z pełnym dostępem do zarządzania systemem może przeglądać raporty wszystkich kasjerów, inni użytkownicy mają dostęp tylko do swoich raportów kasowych.

 • KONTROLA WPŁAT

  jest to wizualna kontrola zgodności wpłat kierowców z danymi pochodzącymi z automatycznych raportów autokomputera. Program umożliwia wykonanie kontroli dwustronnej, co stwarza możliwość wychwycenia nieprawidłowości w przypadku braku raportu wydrukowanego z kasy fiskalnej lub raportu elektronicznego pochodzącego z autokomputera.

 • Kontrola rozliczeń kierowców

  Kontrola raportów pozwala użytkownikowi na sprawdzenie, czy dla każdej wpłaty do kasy wprowadzonej ręcznie przez operatora, istnieje odpowiednik elektroniczny pochodzący z autokomputera oraz, czy kwoty sprzedaży są identyczne.

 • Kontrola raportów dobowych

  - pozwala użytkownikowi na sprawdzenie, czy dla każdego raportu z kasy fiskalnej zarejestrowanego elektronicznie, istnieje wpłata wprowadzona przez operatora oraz, czy kwoty sprzedaży są identyczne.

 • FILTRACJA

  Program umożliwia wykonanie filtracji danych pochodzących z zarejestrowanych wpłat kierowców i raportów.

 • Wpłaty do kasy

  Funkcja programu umożliwia wykonanie filtracji danych pochodzących z zarejestrowanych wpłat kierowców . Dostępne są następujące rodzaje filtracje:

  • Wpłaty w dniu
  • Wpłaty za okres
  • Wpłaty kierowcy
  • Wpłaty kasjera
 • Kontrola raportów rozliczeń

  Funkcja programu umożliwia wykonanie filtracji danych pochodzących z raportów elektronicznych, pochodzących z kasy fiskalnej i przesłanych drogą radiową do systemu komputerowego. Dostępne są następujące rodzaje filtracji:

  • Według kierowcy
  • Według pojazdu
  • Według kasy fiskalnej
  • Według dni
  • Według nierozliczonych raportów
 • KONTROLNE:
  • Rozliczenia wpłat ki
  • Rozliczenia kas VAT
  • Rozliczenia Kierowcy
  • Spójności danych
 • DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY:
  • Według raportów kasowych (według kas)
  • Według grup towarowych (według kierowców według biletów)
  • Według rozliczeń kierowców(według kas)
  • Według rodzajów biletów
  • Według pojedynczych paragonów (według kierowców i rodzaju biletów według numeru linii)
 • ZWROTY BILETÓW:
  • Według kierowców.
 • ROZLICZENIA:
  • Dzienne kasjera(według daty rapo
  • Okresowe.
  • Sprzedaż kierowców
  • Utarg kierowców według wpłat
  • Utarg kierowców według raportów
 • INNE
  • Potwierdzanie wpłat
  • Wezwanie do zapłaty
  • Prowizje kierowców

POBIERZ Karta katalogowa (RUK): [pobierz] [wyświetl]

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji