>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
MUNICOM.premium

Moduł obsługi dyspozytora (DS)

Jest to program umożliwiającym współpracę systemu MUNICOM.premiumz autokomputerem SRG-2000/3000 produkcji firmy R&G. Autokomputer steruje urządzeniami w pojeździe na podstawie danych zapisanych przez ten moduł, a zwrotnie zbiera dane o pracy danego pojazdu. Ich analiza rozpoczyna się także w tym module.

funkcjami systemu są min:

  • Przygotowanie harmonogramu pracy na zadany dzień. (ręcznego przygotowania planu pracy poprzez dopisywanie kolejnych pozycji dnia pracy, automatyczny - jeżeli harmonogram pracy został utworzony przez moduł Harmonogram i przekazany do programu Dyspozytor).
  • Rejestracja wyjazdów i zjazdów.
  • Rejestracja wyjazdów i zjazdów pojazdów planowych i nieplanowanych.
  • Generowanie kart drogowych (wydruki kart drogowych).

POBIERZ Karta katalogowa (DS): [pobierz] [wyświetl]

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji