>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
MUNICOM.premium

Moduł obsługi warsztatu (OT)

Program wchodzący w skład systemu MUNICOM.premium przeznaczony jest do obsługi warsztatowej pojazdów oraz maszyn i urządzeń. Pełne wykorzystanie programu jest wówczas, gdy w systemie znajdują się dyspozytor lub karta drogowa (skąd pobierane są aktualne dane o licznikach i przebiegach pojazdów) oraz systemem magazyn (skąd pobierane są dane o materiałach).

 • ZLECENIA

  Rejestracja zlecenia, wykonanych napraw, czasu pracy mechaników oraz pobranych części i materiałów. W ramach zleceń możliwe jest prowadzenie danych o przeprowadzonych naprawach, czasach pracy poszczególnych mechaników, zużytych materiałach.

 • AUTOMATYCZNE

  Wskazywanie pojazdów i maszyn, dla których wymagane jest wykonanie przeglądów bądź badań technicznych z możliwością wystawienia i wydrukowania odpowiedniego zlecenia

 • EWIDENCJA PRAC

  Wykonanych na pojazdach. W szczególności pozwala wystawiać zlecenia napraw dla pojazdów.Prowadzenie ewidencji osób odpowiedzialnych, przypisanych do każdego pojazdu.

 • KARTA POJAZDU

  Dla każdego pojazdu prowadzona jest karta , która obrazuje aktualny stan pojazdu (przebieg, datę następnego badania technicznego, następny przegląd techniczny i przebieg pojazdu, przy którym przegląd ma zostać wykonany.

  Prowadzenie cykle przeglądów technicznych, ewidencjonować badania i przeglądy techniczne maszyn, wykonać wydruki przyjęcia i wycofania maszyny z eksploatacji.

 • EWIDENCJA i HISTORIA

  zmian opon, silników, akumulatorów, podwozi, ubezpieczeń, zużycia materiałów badań technicznych, obsług technicznych oraz numerów, dowodów rejestracyjnych..

 • EWIDENCJA HISTORII CZĘŚCI

  (w jakim pojeździe i kiedy dana część była zamontowana i zdemontowana, jaki w tym czasie pojazd miła przebieg, a dla opon dodatkowo w jakim miejscu opona się znajdowała). W programie znajduje się dwupoziomowy rejestr napraw. Każda naprawa posiada swój symbol i może posiadać planowany czas naprawy różny dla każdej marki.

 • GOSPODARKA OPONAMI

  (opony w magazynie, na pojazdach, nowe, bieżnikowane, używane, złomowane, do bieżnikowania, do złomowania).

 • CYKLE PRZEGLĄDÓW

  Prowadzenie cyklów przeglądów technicznych dla każdej z marek i (lub) wybranych pojazdów indywidualnie. Cykle przeglądów technicznych mogą się składać z dowolnej liczby elementów. Dla każdego pojazdu można wydrukować dokument przyjęcia i likwidacji pojazdu.

 • ANALIZY

  Analizy efektywnego czasu pracy mechaników w stosunku do planowanego czasu napraw i do czasu pobytu w pracy, czasu postoju pojazdów. Czas pracy mechaników we wszystkich rodzajach zleceń jest ewidencjonowany i może być sumowany lub przedstawiony dla wybranego typu zlecenia.

  • Czasu pracy mechaników:
   • wszystkie zlecenia
   • zlecenia pojazdów
   • zlecenia regeneracyjne
   • zlecenia zewnętrzne
   • zlecenia wewnętrzne
   • zlecenia warsztatowe
   • zlecenia maszyn i urządzeń
  • Czas naprawy pojazdu
 • DODATKOWE SŁOWNIKI:
  • Kartoteki materiałów i części
  • Rejestr firm i kontrahentów
  • Typy dokumentów magazynowych
  • Typy zleceń wewnętrznych
  • Typy zleceń zewnętrznych
  • Typy operacji na pojazdach
  • Typy ubezpieczeń
  • Typy akumulatorów
  • Typy podwozi
  • Typy silników
  • Typy opon
 • WSPÓŁPRACA Z PROGRAMAMI SYSTEMU MUNICOM:

  DYSPOZYTOR - DS, obsługującym autokomputer, możliwy jest dostęp do maksymalnie aktualnych przebiegów i stanów liczników poszczególnych pojazdów, co jest szczególnie istotne   dla prawidłowej kontroli stanu technicznego pojazdów.

  KARTA DROGOWA - w przypadku gdy baza przebiegów oraz stanów liczników nie jest aktualizowana na podstawie danych z autokomputera, aktualizacji tej można dokonywać za pomocą Karty Drogowej.

 • POJAZDÓW:
  • Kolejne Obsługi Techniczne i Badania Techniczne pojazdu.
  • Pojazdy do Obsługi techniczne.
  • Pojazdy do Badania Technicznego.
  • Aktualna obsada autobusów.
  • Pojazdy do ubezpieczenia.
  • Czas postoju pojazdów.
  • Kosztorys naprawy pojazdów za okres.
  • Otwarte zlecenia
 • PRZEBIEGÓW:
  • Przebiegów pojazdów na dzień.
 • ZUŻYCIA MATERIAŁÓW:
  • Typ zlecenia
  • Numer zlecenia
  • Materiał
  • Pojazd
  • Marka
  • Rok produkcji
  • Dni
  • Typy dokumentów
 • KOSZTY NAPRAWY POJAZDÓW
 • NAPRAWY POJAZDÓW
 • ELEMENTY POJAZDÓW
  • Akumulatory
  • Opony
  • Silniki
 • INNYCH ELEMENTÓW
  • Terminy badań/legalizacji innych elementów
 • POZOSTAŁE
  • Ilość uszkodzeń w miesiącu
 • ARKUSZE KOSZTÓW
 • PRACE W TOKU
 • PRODUKCJA NA MAGAZYN
 • USŁUGI DLA ZAKŁADÓW
 • OBCIĄŻENIE KOMÓREK
 • PRACE W TOKU DLA ZLECEŃ INNYCH
 • KOSZTY NAPRAWY
  • Środek trwały
  • Grupa środków trwałych
  • Typ zlecenia
 • USŁUGI DLA OBCYCH
 • PRACE W TOKU DLA ZLECEŃ ZEWNĘTRZNYCH
 • NAPRAWY REGENERACYJNE
 • ZLECENIA NIESKALKULOWANE
 • ZLECENIA BEZ ODBIORCÓW LUB WYKONAWCÓW

POBIERZ Karta katalogowa (OT): [pobierz] [wyświetl]

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji