>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
MUNICOM.premium

Moduł obsługi rejestrów (RE)

Jest to podstawowy moduł wchodzący w skład systemu MUNICOM.premium i przeznaczony do wprowadzania i przechowywania wszystkich elementarnych danych wykorzystywanych w pozostałych elementach systemu MuniCom, są to: ( Rejestr pracowników, Rejestr pojazdów, Rejestry Karty Drogowej)

Na system w tym wariancie składają się:

REJESTRY PRACOWNIKÓW

Zawiera podstawowe dane dotyczące pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie, łącznie z ewidencją stanowisk, działów, pracowników (aktualnie zatrudnieni, wybranego działu, wybranego stanowiska, zwolnieni z pracy)

REJESTRY POJAZDÓW

Rejestr programu służy do ewidencji pojazdów i danych z nimi związanych. Rejestr ten zawiera ewidencję:
 • pojazdów.
 • marek pojazdów.
 • ewidencja dowolnej liczby paliw.
 • materiałów eksploatacyjnych.
 • reklam zamieszczanych na pojazdach.
 • definiowanie kodów awarii pojazdów przy współpracy z autokomputerami produkcji firmy R&G umożliwia późniejsze ich raportowania w systemie Dyspozytor i Analizy.
 • kasy fiskalne pojazdów.

REJESTRY KARTY DROGOWEJ

Funkcja programu przeznaczona głównie do prowadzenia danych związanych z rozliczaniem paliwa i czasu pracy. Dane z tej części programu wykorzystywane są przez systemy Harmonogram, Karta Drogowa, Obsługa Techniczna – Czas Pracy, Rozkład Jazdy, Plany Pracy i Dyspozytor. Umożliwia on wprowadzanie takich danych jak:
 • rodzaje norm.
 • normy zużycia paliwa z historią zmian.
 • normy ogrzewania pojazdów.
 • warunki przepałów uzasadnionych.
 • kategorie zużyć materiałów eksploatacyjnych (np. dolewki, wymiany).
 • rejestr nieobecności.
 • rodzaje dni wolnych.
 • rodzaje uwag dyspozytorskich(ogólne, do pojazdu, do kierowcy, do kursu).

POBIERZ Karta katalogowa (RE): [pobierz] [wyświetl]

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji