>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
MUNICOM.premium

MUNICOM.premium - elementy systemu

Pakiet MUNICOM.premium obejmuje obszar przedsiębiorstw transportowych, komunikacyjnych, a (w szczególności komunikacji miejskiej), jako zestaw dedykowanych tym firmom oprogramowania. W skład pakietu wchodzą:

Jest to dedykowane rozwiązanie dla komunikacji, obejmujące wszystkie aspekty jakie można spotakać zarówno u organizatora jak i przewoźnika. Są to w szczególności:

Wspomaganie zarządzania firmą - pakiet ekonomiczny

To unikalny w kraju pakiet specjalizowanego oprogramowania, (sprzedawany także jako osobny pakiet FIRMA.premium), w którym występują moduły klasycznego ERP (Finanse, Personel, Zasoby itp.), ale główny nacisk położony został na moduły potrzebne m.in. dla firm komunikacyjnych

Zawiera w sobie narzędzia dla:

 • Oprogramowanie analityczne dla kadry zarządzającej;
 • Oprogramowanie dla służb księgowych;
 • Oprogramowanie dla służb kadrowych i płacowych;
 • Oprogramowanie dla służb zaopatrzeniowo handlowych;

Wspomaganie zarządzania -część ekonomiczna (FIRMA.premium):

Wspomaganie zarządzania firmą - pakiet techniczno ruchowy

Wspomaganie zarządzania —część techniczno ruchowa:
 • REJESTRY - przeznaczone do wprowadzania i przechowywania wszystkich elementarnych danych wykorzystywanych w całym zintegrowanym systemie.
 • ROZKŁAD JAZDY - program służy do tworzenie i edycja wielowersyjnego rozkładu jazdy dla przedsiębiorstwa komunikacyjnego wraz z wbudowaną obsługą wielu zajezdni i projektowaniem rozkładu na mapie. W skład programu wchodzą następujące elementy:
  • Projektowanie graficzne rozkładu jazdy opiera się na graficznym interfejsie projektowym, który zawiera mapę jako podkład ułatwiający użytkownikowi orientację podczas projektowania. Podkład ten może być włączany i wyłączany jak również powiększany i pomniejszany w zależności od potrzeb użytkownika. Podkład mapowy może być w formie bitmapy, danych wektorowych czy też pochodzić z serwera mapowego typu Google Maps, Open Street, Imagis, eMapa. Dodatkowe mechanizmy dostępne z wykorzystaniem interfejsu graficznego potocznie zwane są:
   • „Piła”
   • „Wagoniki”
  • Rozkład Jazdy w Internecie – automatyczne generowanie rozkładu jazdy w postaci stron internetowych, w formacie HTML, zawierających informacje o rozkładzie jazdy przedsiębiorstwa dla pasażerów. Moduł generuje zbiór stron o określonym schemacie i wyglądzie, pozostawiając użytkownikowi możliwość zmiany niektórych elementów takich jak czcionki kolory itd. Wytworzone przez program strony są gotowe do umieszczenia ich na wybranym serwerze i udostępnienia użytkownikom Internetu, lub „wypalenia" płytki CD z pełnym interaktywnym rozkładem Jazdy.
  • Tabliczki Przystankowe – drukowanie graficznych rozkładów jazdy do wywieszenia dla pasażera na przystankach. Moduł pobiera dane z rozkładu jazdy, i automatycznie tworzy tabliczki. Posiada wbudowanych kilka formatów tabliczek z możliwością pełnej konfiguracji wszystkich elementów znajdujących się na wydruku.
 • OBSŁUGA TECHNICZNA - program prowadzi ewidencjonuje wszystkich zlecenia dotyczące majątku trwałego firmy w szczególności pojazdów (w tym pojazdów własnych i zewnętrznych). Ewidencjonuje czas pracy mechaników, zużyte materiały. Obejmuje remonty, przeglądy, obsługi okresowe.
 • HARMONOGRAM - program przeznaczony do automatycznego tworzenia planu pracy kierowców w przedsiębiorstwie komunikacyjnym, transportowym. Pozwala uwzględnić wszystkie czynniki mające wpływ na układanie planu, umożliwia szeroką modyfikację założeń i definicji poprzez ingerencję użytkownika. Program pozwala również na korekty planu w trakcie realizacji danego okresu, wynikające z bieżących zakłóceń jak nieobecności i zmiany dyspozycji. Program zgodny z ustawą o czasie pracy kierowców i jej nowelizacjami
 • KARTA DROGOWA - program przeznaczony jest do rozlicza czas pracy kierowców, mechaników oraz zużycie paliw i energii.
 • DYSPOZYTOR - program służy do nadzorowania taboru na zajezdni, stanu realizacji zleconych zadań. Zasila w dane i odbiera je z urządzeń pokładowych zamontowanych na autobusach, tramwajach, trolejbusach czy innych środkach transportu
 • SRG 3000 - moduł przeznaczony do obsługi autokomputerów.
 • WINDYKACJA MANDATÓW -  Program jest przeznaczony do prowadzenia ewidencji i rozliczeń opłat dodatkowych

Pozostałe elementy pakietu

System sterowania i nadzory ruchu:

 • Nadzór on-line
 • Nadzór off-line

System informacji pasażerskiej:

 • Na przystankach statyczna i dynamiczna
 • W pojeździe
 • W Internecie
 • W telefonie komórkowym

System pobierania opłat:

 • Bilety okresowe —papierowe
 • Punkt sprzedaży
 • Bilety elektroniczne
 • Taryfy
 • Czarne listy
 • Analizy

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji