>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
MUNICOM.premium

Moduł rozliczania czasu pracy kierowców (KD)

Jest to moduł wchodzący w skład systemu MUNICOM.premium jest przeznaczony do obsługi kart drogowych używanych w przedsiębiorstwie komunikacyjnym. Głównym zadaniem programu jest rozliczanie czasu pracy kierowców oraz paliwa i wszystkich materiałów eksploatacyjnych oraz przekazanie tych danych do systemu Płace. Program może działać samodzielnie, ale może również być zasilany w dane z systemu Dyspozytor, Rozkład Jazdy, Stacja Paliw i Harmonogram.

 • EDYCJA KART DROGOWYCH

  Program umożliwia ręczne wpisywanie kart drogowych do systemu. Po zakończeniu pracy wszystkie dane z papierowej karty drogowej zostają wpisane do systemu komputerowego ( pojazd, na którym była wykonywana praca, czynności wykonane podczas pracy, linia, na której ta czynność była wykonywana, czas pracy, wykonane kilometry, normy zużycia). Po wpisaniu wszystkich czynności dnia pracy może być zrealizowane rozliczenie dzienne pojazdu.

 • AUTOMATYCZNE POBIERANIE KART DROGOWYCH

  z systemu Dyspozytor. Import danych z informacjami dotyczących czasu pracy kierowców, pojazdów, kilometrażu pojazdów itp. na podstawie danych zarejestrowanych podczas pracy pojazdu na autokomputerze. Zastosowanie generowania kart eliminuje potrzebę ręcznego wpisywania danych z kart drogowych po zakończeniu pracy przez kierowcę.

 • PRZEBIEGI POJAZDÓW

  - edycja przebiegów i stanów liczników pojazdów ewidencjonowanych w programie.

 • TANKOWANIA

  - Funkcja programu umożliwia analizę tankowań. Możliwa jest analiza tankowań wybranego pojazdu jak i wszystkich pojazdów za wybrany okres czasu. Program umożliwia pracę z dowolną liczbą paliw i materiałów eksploatacyjnych.

 • ROZLICZANIE

  - Czasu pracy i tankowań na podstawie informacji zebranych z kart drogowych. (rozliczenie dzienne, miesięczne, jest możliwe nawet w przypadku, gdy pojazd nie tankował w danym dniu.).
  Zmiana norm rozliczenia paliwa (np. zwiększenie normy np. dla warunków zimowych).

 • KOREKTY ROZLICZENIA CZASU PRACY

  - Korekta wcześniej przeprowadzonych rozliczeń czasu pracy. Korektę można przeprowadzić dla wybranego dnia lub miesiąca. Korekta może być też przeprowadzona dla danych które mają zostać wysłane do płac, a nie jest możliwe ich automatyczne obliczenie przez program (np. premia uznaniowa itp.)

 • KOREKTY ROZLICZENIA PALIWA

  - Korektę obliczonej oszczędności i przepału zarówno dla pojazdów jak i dla kierowców. Przenoszenie danych np. z oszczędności uzasadnionej w nieuzasadnioną. Operacja taka jest możliwa zarówno dla jednej karty drogowej jak i całego dnia i miesiąca. Korekta oszczędności i przepału wykonywana może być niezależnie dla kierowców i pojazdów.

 • TESTY ROZLICZENIOWE

  - Definiowanie składników rozliczeniowych, według których naliczone będą dane z rozliczenia miesięcznego dla płac. Składniki płacowe mogą być dowolnie modyfikowane przez operatora i zmieniane w razie konieczności zmiany systemu wynagradzania lub przepisów.

 • EKSPORT

  -Po wykonaniu rozliczeń możliwe jest przekazanie danych do programu płacowego.

 • IMPORT

  -Danych z zewnętrznych stacji paliw.

 • CZAS PRACY:
  • Kierowców (w dniu, za okres, w miesiącu).
  • Karty zarobkowe.
  • Kontrola pracy kierowców (bez kart pracy i nieobecności, z kartą pracy i nieobecnościami)
  • Sumowanie wybranego składnika.
  • Za okres w dniach
  • Za rok
  • W okresie, dni pracy
 • OSZCZĘDNOŚCI:
  • Do wypłaty
 • ZUŻYCIE PALIWA:
  • Pojazdy
  • Kierowcy
  • Marki pojazdów
  • Numery linii
  • Numery kursówek
  • Typy linii
  • Typy dni
  • Dni
  • Czynności
  • Rodzaje norm zużycia paliwa
 • TANKOWANIA:
  • Podstawowy,
  • W dniach - zbiorczy,
  • Kontrola pobrania paliwa.
 • KILOMETRY:
  • Plan i wykonanie
  • W rozbiciu na autobusy przegubowe
  • Statystyka kilometrów
  • Przekroczenie max. dop. odchylenia kilometrów
  • Ciągłość liczników
  • Stan liczników na koniec dnia
  • Wykaz jazd na zlecenie za okres
  • Kierowców za okres + rozbicie na pojazdy
 • WOZOGODZINY:
  • Liniowych za okres.
 • MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:
  • Dzienne zużycie materiałów.
  • Miesięczne zużycie materiałów.
  • Okresowe wybranego materiału.
  • Okresowe materiałów według kategorii.
  • Okresowe wszystkich materiałów.
  • Zużycie materiałów w odniesieniu do paliwa.
 • NIEOBECNOŚCI:
  • W dniach
  • W dniach + suma w dniach
  • W dniach + suma w godzinach
  • W dniach + suma w dniach i godzinach
  • Suma w dniach
  • Suma w godzinach
  • Suma w dniach i godzinach
 • INNE:
  • Statystyki pracy pojazdów
  • Statystyki pracy pojazdów - typy dni
  • Praca pojazdów w dniach za okres
  • Gotowość pojazdów
  • Zlecenia - szczegóły
  • Praca kierowców na pojazdach w miesiącu.
  • Gotowość pojazdów, wg dni,
  • Wyjazdy pojazdów w miesiącu,
  • Kontrola rozliczenia paliwa

POBIERZ Karta katalogowa (KD): [pobierz] [wyświetl]

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji